Dit is ons verhaal

Organisaties die zich betrouwbaar gedragen en beelden die overeenkomen met de werkelijkheid. Dat zien we graag. Je kunt het onze missie noemen om daaraan bij te dragen. Teveel zien we dat organisaties vooral bezig zijn met allerlei inspanningen om het vertrouwen van belangstellenden te winnen, zonder zich te bekommeren om hun eigen betrouwbaarheid. Ethiek en wat de buitenwereld ervan vindt, wordt binnen organisatiemanagement steeds belangrijker. Dat wringt met de manier waarop vaak wordt gecommuniceerd. Organisaties brouwen mooie beelden brouwen, zonder zich te realiseren dat ze hiermee schade berokkenen aan de maatschappij. En zonder door te hebben dat ze daarmee ook schade aan de eigen organisatie toebrengen. Wij vinden dat het gedrag anders kan en dat geldt ook voor de manier van communiceren.

 

 

Drie belangrijke redenen

 

  • Klanten, een groeiende groep aandeelhouders en overige belangstellenden verwachten van bedrijven, semi-publieke organisaties en de overheid dat zij aantoonbaar moreel en maatschappelijk verantwoord gedrag laten zien, met name betreffende het klimaat en milieu. Het vertrouwen in hen is all time low en regelmatig komen organisaties in opspraak. Pas als er negatieve publiciteit ontstaat, komen ze in actie. Dan wordt alles uit de kast gehaald om imagoverlies en de financiële schade te beperken. Maar actie is dan al te laat.
  • Er hoeft geen grote calamiteit te zijn om in het nieuws te komen. Men heeft vaak onvoldoende besef van de (publicitaire) gevaren die de organisatie loopt als zaken niet op orde zijn. De mediaomgeving is veranderd. Niet alleen journalisten bepalen de agenda van de media. In dit glazen-huis-tijdperk kijkt iedereen mee en kritische burgers en consumenten roepen organisaties snel ter verantwoording, waarbij soms grote groepen medestanders in korte tijd worden gemobiliseerd.
  • Het hardnekkige oppoetsen van mooie beelden en de trukendoos van de communicatieprofessionals om gratis publiciteit te kunnen krijgen, zorgt voor nepnieuws. Dit verstoort de verhouding tussen journalisten en communicatieprofessionals en het ontwricht de maatschappij.

 

Vertrouwen ontvangen, betrouwbaar zijn

Wil je vertrouwen ontvangen, dan moet je betrouwbaar zijn. Vertrouwen ontvang je van anderen. Hun gedrag -of ze je producten willen kopen of je diensten willen afnemen of ze al dan niet hun vertrouwen aan je geven-  heb je niet zelf in de hand. Je betrouwbaarheid wel. De gehele organisatie moet betrouwbaar zijn, op elk gebied van de organisatie: kernopdracht, producten/diensten, bedrijfsprocessen, intern een extern gedrag. Vervolgens moet de organisatie ook betrouwbaar communiceren. Om beide zaken voor elkaar te krijgen, moet er moreel besef zijn en moet er ethisch worden gehandeld. Wij zien graag dat bedrijven zich focussen op betrouwbaarheid en dat communicatieprofessionals daarin een ondersteunende rol bieden. Proactief handelen loont, waarbij het vertellen van de tekortkomingen van de organisatie door mensen wordt gewaardeerd. De Betrouwbare Organisatie adviseert en faciliteert op dit vlak middels diverse diensten en opleidingen

.

Over Jan

Jan Merton is zelfstandig communicatieadviseur. Generalist met expertise op strategisch en uitvoerend niveau. Jan heeft Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd, met als specialisatie communicatiewetenschap. Van diverse boeken heeft hij de eindredactie gedaan. Verder is hij actief als docent NT2 en beoordelaar inburgeringsexamens. Hij blogt verder veel over betrouwbaarheid van organisaties en communiceren voor vertrouwen. Samen met Nico schreef hij de boeken ‘DURF-communicatie’ en ‘Communicatie en Ethiek’. Met Nico ontwikkelde hij, in samenwerking met IPD beroepsopleidingen en onderwijs. pro, een nieuwe leergang  getiteld: ‘Betrouwbaarheid en ethiek in organisaties’. Ook geeft hij over het onderwerp korte trainingen.

Over Nico

Nico de Leeuw heeft zich gespecialiseerd in het organisatie breed toepassen van ethiek en wat dit betekent voor de manier van (samen)werken. Voor communicatieprofessionals heeft hij samen met Jan inmiddels  instrumentarium ontwikkeld. Daarnaast is hij auteur, gastdocent, actief blogger en spreker. Van origine is hij journalist en tv-programmamaker. Daarvoor heeft hij veel gereisd. Bij Rochdale had hij tussen 2008 en 2016 een belangrijke rol in een van de grootste mediacrisissen gedurende die periode. Hij is auteur van ‘Het Handboek voor Nieuwsmakers‘ en ‘Jouw Nieuws Wereldnieuws’. Samen met Jan Merton schreef hij de boeken ‘DURF Communicatie‘ en ‘Communicatie en Ethiek‘. Verder ontwikkelde hij met Jan in samenwerking met IPD beroepsopleidingen en onderwijs.pro een nieuwe leergang met betrekking tot betrouwbaarheid en ethiek in organisaties. Gecertificeerd op het niveau van NLQF/EQF6 (vanaf HBO niveau, diploma is internationaal geldig). Daarnaast verzorgt hij ook kortere trainingen.

0%
Tevredenheid
0
Werkuren
0
Publicaties
0
VERSE CAPPUCCINOS
Heb je vragen of hulp nodig? Wij staan voor je klaar.