Diensten

Lezingen en presentaties

Hoe komt het toch dat er zoveel organisaties en bedrijven in de problemen komen? En dat het ze kennelijk niet lukt om ondanks alle inspanningen en kennis die voorhanden is om betrouwbaar te zijn?  

Lees meer

En daarnaast eerlijke informatie geven en beelden creëren die overeenkomen met de werkelijkheid. Het klinkt mooi, maar hoe doe je dat? Zie het als de missie van Jan Merton en Nico de Leeuw om daar zoveel mogelijk bedrijven en instanties mee te helpen. Ze hebben zich de afgelopen tien jaar op dit vakgebied gespecialiseerd. Als je wilt weten hoe je rol als manager, beleidsbepaler of communicatieprofessional er dan uitziet, moet je ons vooral boeken voor een lezing of presentatie. We bieden daarin voldoende handvatten om alvast een goede start te maken.

Neem contact met ons op; M 0638131440 of mail ethiekisbelangrijk@gmail.com 

Dreigende Issues of Gedragsrisico’s

Iedere fout van de organisatie kan leiden tot imago- of financiële schade. Wij traceren de tekortkomingen en helpen claims te voorkomen. Of, wanneer er al een kwestie speelt, om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Lees meer

Bemoeit de politiek zich kritisch met uw bezigheden of komt de toezichthouder met aanwijzingen? Is er nieuwe wet- of regelgeving in de maak voor het reduceren of controleren van bepaalde risico’s? Of zijn er al juridische procedures tegen u aangespannen (aansprakelijk gesteld; massaclaims) en is er negatieve (sociale) media-aandacht? Dan wordt het tijd om ons in te schakelen. We hebben ruime ervaring in crisiscommunicatie. Bij een crisis moet er zo snel mogelijk op zoek worden gegaan naar het kernprobleem. Waar gaat het fout in de bedrijfsprocessen, de kwaliteit van diensten of producten, serviceverlening, het interne en externe gedrag? Bij ons stopt het niet als de ‘damage control’ heeft plaatsgevonden. We helpen u om verdere tekortkomingen te voorkomen. Juist als er nog helemaal geen calamiteit heeft plaatsgevonden is het verstandig ons in te schakelen. Voorkomen is beter dan …

Neem contact met ons op M 0638131440 of mail ethiekisbelangrijk@gmail.com 

Corporate Communicatie  & Nieuwsmaken

Onbekend maakt onbemind, maar het beeld dat mensen van je organisatie hebben, moet wel betrouwbaar zijn.  Wij helpen je om organisatiebreed op een manier te profileren die overeenkomt met de geschepte verwachtingen.

Lees meer

Wij kunnen helpen betrouwbaar te communiceren en zo diensten of producten optimaal te vermarkten en het merk te verstevigen. Wanneer vertelt wie welk verhaal? Hoe consistent is de organisatie in het aanbieden van informatie? De afdelingen marketing, verkoop en communicatie communiceren vaak met een verschillende insteek met de buitenwereld, waardoor het mis kan gaan. Wij geven advies of bieden hulp bij het vinden en produceren van relevante en betrouwbare content om die vervolgens organisatiebreed te stroomlijnen voor een win-win situatie. Ook  hanteren wij de nieuwsmaakmethode. Samen met ons vindt u de juiste onderwerpen en maken we er nieuwsverhalen van die vrijwel zelfstandig hun weg naar de ontvanger vinden. Door naar de belangen van anderen te kijken, kom je vanzelf met relevant nieuws. En door op een betrouwbare manier te communiceren zijn de verhalen realistisch en geloofwaardig. Als u niet afhankelijk van andere journalisten en/of nieuwsburgers wilt zijn, word dan zelf een nieuwsbron. Begin een eigen platform van waaruit u uw verhaal vertelt en verspreidt. Wij helpen u daarbij en geven daar ook trainingen in.

Neem contact met ons op; M 0638131440  of mail ethiekisbelangrijk@gmail.com.

Ontwikkelen van Ethisch leiderschap

Beleidsbepalers staan steeds meer onder druk. Van hen wordt verwacht dat zij integer te werk gaan. Wij adviseren of ondersteunen bij het ontwikkelen van Ethisch leiderschap. Ook geven wij daar trainingen in.

Lees meer

Wordt er niet integer te werk gegaan, dan bestaat er een verhoogde kans op issues en alle ellende en kosten die daarmee zijn gemoeid. Voorbeeldgedrag is essentieel geworden. De maatschappij verwacht dat organisaties ethisch gedrag vertonen, zoals duurzaam omgaan met klimaat en milieu. Maar ook zorgvuldig omgaan met het eigen personeel is van belang. Door het glazen-huis-tijdperk waarin we leven, komt alles snel naar buiten en wordt het net zo snel bekritiseerd. Organisaties kunnen het vertrouwen van belanghebbenden en anderen alleen maar bewerkstelligen door betrouwbaar te zijn en ethisch te handelen. Wij bieden de leergang ‘Betrouwbaarheid en ethiek in organisaties‘ en kunnen ook in-company trainingen geven. Wilt u een vrijblijvend gesprek om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen? 

Neem contact met ons op; 0638131440 of mail ethiekisbelangrijk@gmail.com 

 

Ondersteuning om betrouwbaar te blijven

Wij geven de afdeling Communicatie tools om een ondersteunende rol op zich te nemen ten behoeve van een betrouwbare organisatie. Ethiek speelt een prominente rol. 

Lees meer

Tijdens dit proces kunnen wij samen met uw medewerkers de vinger al snel op de zere plek leggen en helpen de risico’s op onbetrouwbare zaken te verminderen. Ook verzorgen wij trainingen voor communicatiemedewerkers om, met hun kennis van de communicatieve buitenwereld, bij te dragen aan de betrouwbaarheid van de organisatie. Wij kunnen deze trainingen ook in-Company geven.

Wanneer deze training naar meer smaakt, kan vervolgens ook de leergang ‘Betrouwbaarheid en ethiek in organisaties’ gevolgd worden.  

Neem contact met ons op; M 0638131440 of mail ethiekisbelangrijk@gmail.com.