Opleidingen

Training betrouwbare content genereren

Nieuwswaardige en betrouwbare content is onmisbaar in het huidige internettijdperk. Hiermee kunnen organisaties en bedrijven aandacht krijgen en zo hun diensten en producten vermarkten en hun merk verstevigen.

Lees meer

Een goede zichtbaarheid online verhoogt de kans dat ook de reguliere media het nieuws oppakken en verder verspreiden. Door naar de belangen van anderen te kijken, kom je vanzelf met relevant nieuws. En door ethisch verantwoord te communiceren worden de verhalen realistisch. Let wel: relevant en realistisch nieuws vertellen, wil niet zeggen dat het saai wordt, je kunt best een smeuïg verhaal vertellen. Doel van deze training is nog onbekende nieuwswaardige onderwerpen in je eigen organisatie vinden en die op een interessante en eerdergenoemde manier publiceren.

 

Training moreel reflecteren op besluiten

Organisaties werken inmiddels in glazen gebouwen en kritische burgers reageren direct als er iets fout gaat. Moraliteit, klimaat, milieu en andere maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op het beleid van een organisatie.

Lees meer

Om hier goed mee om te gaan, is morele oordeelsvorming noodzakelijk. Zo’n proces kan niet door één persoon of afdeling worden gedaan, dat is een integrale exercitie en doe je dus gezamenlijk. Maar hoe doe je dat dan? Volg deze trainingssessie om zelf maar ook samen met collega’s in de spiegel te kijken. In overleg met de opdrachtgever zorgen we ook samen voor geschikte casussen.

Training herkennen en analyseren issues

In een organisatie kan het overal fout gaan, issues liggen dan op de loer. Hoe herkent u ze én achterhaalt u zo snel mogelijk het kernprobleem? Tijd is namelijk een cruciale factor.

Lees meer

In deze training krijgt u een antwoord en bieden wij tools aan om tijdig te kunnen inschatten waar risico’s vragen om een preventieve aanpak. We gaan in op de belangrijkste organisatie-aspecten die om extra aandacht vragen om een goede analyse te maken. Om vervolgens te adviseren waar in de organisatie, wat en hoe moet worden aangepakt. Na deze training anticipeert u sneller op (mogelijke) issues en kunt u op een effectieve(re) manier de kern van het probleem achterhalen. Hoe je daar vervolgens het beste over communiceert, en met de (sociale) media omgaat, leer je in de training ‘Betrouwbaar omgaan met issues’.  Lees hier ons whitepaper met betrekking tot crisiscommunicatie. En hier lees je meer over de basistraining.

 

Training betrouwbaar omgaan met issues

Bedrijven moeten integer en betrouwbaar te werk gaan. Doen zij dit niet, dan bestaat er een verhoogde kans op issues of gedragsrisico’s, plus alle extra ellende die daarmee is gemoeid.

Lees meer

Organisaties functioneren inmiddels in glazen gebouwen en kritische burgers reageren direct als er iets fout gaat. Never waste a good issue! Doel van deze basistraining is om te leren hoe je vanuit de belangen van anderen tot een strategie en uitvoering komt. Waarbij je naar een oplossing zoekt die op langere termijn houdbaar is en de organisatie in staat stelt zich aan te passen of te verbeteren. Dat kweekt vertrouwen en zorgt voor zo min mogelijk financiële en imagoschade. Lees hier ons whitepaper met betrekking tot crisiscommunicatie. 

 

Training ontwikkeling Ethisch Leiderschap

Van bedrijven wordt steeds meer verwacht dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat winst maken niet meer als belangrijkste doel wordt nagestreefd.

Lees meer

En door in activiteiten en processen op een manier tewerk te gaan die het milieu zo min mogelijk belast, de klimaatproblemen helpt te beteugelen en die de aarde niet verder uitput. Tenslotte is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de menselijke aspecten (denk ook aan mensenrechten) in de gehele productieketen. Gebeurt dat niet, dan bestaat er een verhoogde kans op gedragsrisico’s en alle ellende en kosten die daarmee zijn gemoeid. Hoe ga je daar als manager of beleidsbepaler mee om? Morele oordeelsvorming in de besluitvorming kan hierbij helpen. Doel van deze basistraining is om handvatten aan te reiken zodat je ethisch leiderschap kunt ontwikkelen.

Training betrouwbaar omgaan met de media

Het huidige medialandschap is veranderd, maar journalisten blijven een belangrijke rol spelen. Hoe ga je met ze om met als doel samenwerking op basis wederzijds vertrouwen?

 

Lees meer

Niet alleen wanneer er stront aan de knikker is, maar ook in ‘vredestijd’. Tenslotte heb je elkaar nodig. We geven inzicht in hoe het huidige medialandschap er uit ziet en bieden handvatten met behulp van een goede voorbereiding. Denk aan het aanbieden van relevante informatie, het formuleren van kernboodschappen en het hanteren van een aantal belangrijke spelregels met betrekking tot betrouwbaar communiceren. Hiermee gaan we ook oefenen. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden wordt duidelijk wat je beter niet kunt doen en welke aanpak je op de langere termijn veel meer oplevert. Na deze training ben je je meer bewust van hoe het huidige medialandschap er uit ziet en hoe journalisten te werk gaan. En heel belangrijk: hoe je met veel meer zelfvertrouwen de woordvoering kunt doen én een proactieve(re) rol speelt in de samenwerking.  

 

 

Leergang betrouwbaarheid en ethiek.

In samenwerking met opleidingsinstituut IPD geven wij op de cursuslocatie in Maarssen (vlakbij Utrecht)  de 15-daagse opleiding ‘Betrouwbaarheid en ethiek in organisaties’.

Lees meer

Dit instituut biedt praktijkgericht onderwijs aan voor volwassenen en is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerde landelijke opleider voor erkende en waardevolle beroepsdiploma’s in diverse richtingen. De opleiding die kan worden samengevat als Ethisch Communicatiemanagement is op HBO niveau en officieel geaccrediteerd in het NLQF register. Het diploma is dus internationaal geldig. Voor meer informatie kun je ook ons whitepaper over Ethisch Communicatiemanagement downloaden.

Training bewust omgaan met sociale media

Hoe ga je op een bewuste(re) manier om met sociale media waardoor je jezelf en anderen niet onnodig schade berokkent? en dat je dit ‘eeuwig’ blijft achtervolgen.

Lees meer

In deze training staan we stil bij het feit dat de mediaomgeving in ijzingwekkend tempo verandert. Mensen en bedrijven acteren binnen muren van doorzichtig materiaal. Iedereen kijkt mee en burgers of consumenten kunnen middels sociale media organisaties ter verantwoording roepen. Dat heeft ook invloed op de manier waarop je tewerk gaat en communiceert. We nemen je aan de hand van waargebeurde verhalen mee door het woud van sociale media. Als werknemer ben je ook ambassadeur geworden op het moment dat je op het web verschijnt. Je krijgt (basis)handvatten aangereikt hoe je met jouw blog, site, foto’s of filmpjes, soms gemaakt met een mobiele telefoon, onder de aandacht kunt komen. Waardevol voor zowel je privéleven als ‘op het werk’ want alles wat op het internet verschijnt kan je hardnekkig blijven achtervolgen.