Opleidingen

Training contentcreatie zonder (te hoge) verwachtingen

Content creëren die betrouwbaar is en daardoor niet te hoge verwachtingen schept, is onmisbaar in het huidige internettijdperk. Hiermee kunnen organisaties aandacht krijgen en zo hun diensten en producten vermarkten en hun merk verstevigen.

Lees meer

Een goede zichtbaarheid online verhoogt de kans dat ook de reguliere media het nieuws oppakken en verder verspreiden. Door naar de belangen van anderen te kijken, kom je vanzelf met relevant nieuws. En door ethisch verantwoord te communiceren worden de verhalen realistisch. Let wel: relevant en realistisch nieuws vertellen, wil niet zeggen dat het saai wordt, je kunt best een smeuïg verhaal vertellen. Doel van deze training is nog onbekende nieuwswaardige onderwerpen in je eigen organisatie vinden en die op een interessante en eerdergenoemde manier publiceren. De eerstvolgende is op vrijdagmiddag 17 juni, in Aristo Meeting Center in Utrecht. Kosten 295 euro, minimaal 10 deelnemers vereist.

Ben je nieuwsgierig geworden, stuur dan een mail naar ethiekisbelangrijk@gmail.com en we sturen je meer informatie.  

Training moreel reflecteren op besluiten

Organisaties werken inmiddels in glazen gebouwen en kritische burgers reageren direct als er iets fout gaat. Moraliteit, klimaat, milieu en andere maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op het beleid van een organisatie.

Lees meer

Om hier goed mee om te gaan, is morele oordeelsvorming noodzakelijk. Zo’n proces kan niet door één persoon of afdeling worden gedaan, dat is een integrale exercitie en doe je dus gezamenlijk. Maar hoe doe je dat dan? Volg deze trainingssessie om zelf maar ook samen met collega’s in de spiegel te kijken. In overleg met de opdrachtgever zorgen we ook samen voor geschikte casussen.

De eerstvolgende is op vrijdagmiddag 24 juni, in Aristo Meeting Center in Utrecht. Ben je nieuwsgierig geworden, stuur dan een mail naar ethiekisbelangrijk@gmail.com en we sturen je meer informatie. 

Training herkennen en analyseren issues

In een organisatie kan het overal fout gaan, issues liggen dan op de loer. Hoe herkent u ze én achterhaalt u zo snel mogelijk het kernprobleem? Tijd is namelijk een cruciale factor.

Lees meer

In deze training krijgt u een antwoord en bieden wij tools aan om tijdig te kunnen inschatten waar risico’s vragen om een preventieve aanpak. We gaan in op de belangrijkste organisatie-aspecten die om extra aandacht vragen om een goede analyse te maken. Om vervolgens te adviseren waar in de organisatie, wat en hoe moet worden aangepakt. Na deze training anticipeert u sneller op (mogelijke) issues en kunt u op een effectieve(re) manier de kern van het probleem achterhalen. Hoe je daar vervolgens het beste over communiceert, en met de (sociale) media omgaat, leer je in de training ‘Betrouwbaar omgaan met issues’.  Lees hier ons whitepaper met betrekking tot crisiscommunicatie en waarmee we aan de slag gaan.  

De eerstvolgende is op vrijdagmiddag 1 juli, in Aristo Meeting Plaza in Utrecht. Ben je nieuwsgierig geworden, mail naar ethiekisbelangrijk@gmail.com en we sturen je meer informatie

Training betrouwbaar omgaan met issues

Bedrijven moeten integer en betrouwbaar te werk gaan. Doen zij dit niet, dan bestaat er een verhoogde kans op issues of gedragsrisico’s, plus alle extra ellende die daarmee is gemoeid.

Lees meer

Organisaties functioneren inmiddels in glazen gebouwen en kritische burgers reageren direct als er iets fout gaat. Never waste a good issue! Doel van deze basistraining is om te leren hoe je vanuit de belangen van anderen tot een strategie en uitvoering komt. Waarbij je naar een oplossing zoekt die op langere termijn houdbaar is en de organisatie in staat stelt zich aan te passen of te verbeteren. Dat kweekt vertrouwen en zorgt voor zo min mogelijk financiële en imagoschade. Lees hier ons whitepaper met betrekking tot crisiscommunicatie en waarmee we aan de slag gaan

De eerstvolgende is op vrijdagmiddag 21 augustus, in Aristo Meeting Plaza in Utrecht. Kosten deelname 295 euro. Minimaal 10 deelnemers vereist. Ben je nieuwsgierig geworden, stuur dan een mail naar ethiekisbelangrijk@gmail.com en we sturen je meer informatie. 

 

Training ontwikkeling Ethisch Leiderschap

Van bedrijven wordt steeds meer verwacht dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat winst maken niet meer als belangrijkste doel wordt nagestreefd.

Lees meer

En door in activiteiten en processen op een manier tewerk te gaan die het milieu zo min mogelijk belast, de klimaatproblemen helpt te beteugelen en die de aarde niet verder uitput. Tenslotte is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de menselijke aspecten (denk ook aan mensenrechten) in de gehele productieketen. Gebeurt dat niet, dan bestaat er een verhoogde kans op gedragsrisico’s en alle ellende en kosten die daarmee zijn gemoeid. Hoe ga je daar als manager of beleidsbepaler mee om? Morele oordeelsvorming in de besluitvorming kan hierbij helpen. Doel van deze basistraining is om handvatten aan te reiken zodat je ethisch leiderschap kunt ontwikkelen.

De eerstvolgende is op 5 augustus, in Aristo Meeting Plaza in Utrecht. Kosten deelname 295 euro. Minimaal 10 deelnemers vereist. Ben je nieuwsgierig geworden, stuur dan een mail naar ethiekisbelangrijk@gmail.com en we sturen je meer informatie.

Training betrouwbaar omgaan met de media

Het huidige medialandschap is veranderd, maar journalisten blijven een belangrijke rol spelen. Hoe ga je met ze om met als doel samenwerking op basis wederzijds vertrouwen?

 

Lees meer

Niet alleen wanneer er stront aan de knikker is, maar ook in ‘vredestijd’. Tenslotte heb je elkaar nodig. We geven inzicht in hoe het huidige medialandschap er uit ziet en bieden handvatten met behulp van een goede voorbereiding. Denk aan het aanbieden van relevante informatie, het formuleren van kernboodschappen en het hanteren van een aantal belangrijke spelregels met betrekking tot betrouwbaar communiceren. Hiermee gaan we ook oefenen. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden wordt duidelijk wat je beter niet kunt doen en welke aanpak je op de langere termijn veel meer oplevert. Na deze training ben je je meer bewust van hoe het huidige medialandschap er uit ziet en hoe journalisten te werk gaan. En heel belangrijk: hoe je met veel meer zelfvertrouwen de woordvoering kunt doen én een proactieve(re) rol speelt in de samenwerking. Eerstvolgende training is vrijdagmiddag 5 augustus. Kosten deelname 295 euro. Minimaal 10 deelnemers vereist. Ben je nieuwsgierig geworden, stuur dan een mail naar ethiekisbelangrijk@gmail.com en we sturen je meer informatie.