By

Jan Merton & Nico de Leeuw
In 2019 is een groot onderzoek gestart naar de relatie tussen oliemaatschappij Shell en de Nederlandse overheid. Dit wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband van onderzoekers Platform Authentieke Journalistiek, in samenwerking met een tiental hoogleraren, diverse onderzoekers en het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money. Het onderzoeksdoel is inzicht te krijgen in hoeverre een van de...
Read More
Eerdere initiatieven hebben weinig zoden aan de dijk gezet maar nu is het eindelijk zover. Sinds 1 april (géén grap) heeft de Tweede Kamer een toezichthoudend orgaan dat waakt over de integriteit van de volksvertegenwoordigers. Het ‘College van onderzoek integriteit’ heeft als taak om klachten met betrekking tot de schending van de Gedragscode door Kamerleden te behandelen. Op...
Read More
Brett Trapp is in de Verenigde Staten van Amerika een bekendheid geworden door het eerlijke verhaal dat hij vertelt. Hij groeit als homoseksueel op in Alabama, in het zuiden van land als zoon van een pastoor en een lerares. Jarenlang doet hij zich anders voor dan hij werkelijk is. Zijn coming-out gebeurt pas als hij...
Read More
Al vanaf de eerste gebaren en de eerste klanken van de oermens hebben mensen gecommuniceerd. Of degenen die daar minder in bedreven waren, werden geholpen door anderen weten we niet. Sowieso waren er toen geen mensen die het als beroepsuitoefening deden. De eersten in Nederland waarvan we weten dat ze een communicatieberoep hadden, vinden we in...
Read More
Binnen de communicatieberoepswereld wordt crisiscommunicatie veelal verward met reputatiecommunicatie, terwijl dit twee totaal verschillende takken van sport zijn. De strategieën en aanpakken komen niet met elkaar overeen. Er is al langere tijd sprake van een maatschappelijk belangenconflict tussen deze vakgebieden. Het doet afbreuk aan de integriteit van deze beroepswereld en het grote aantal gemiste kansen....
Read More
Het Platform Authentieke Journalistiek, dat is een samenwerkingsverband van een groep onderzoekers, doet in samenwerking met zo’n 20 hoogleraren, diverse onderzoekers en het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money een groot onderzoek naar Shell en de Nederlandse overheid. Ze onderzoeken In hoeverre deze partijen met elkaar verweven zijn. Gekeken wordt naar hoe invloedrijk een van de grootste ondernemingen...
Read More
Op het Haagse Binnenhof bestaat een grote behoefte aan betrouwbaarheid en ethiek. Het bestuur van de Tweede Kamer onder leiding van voorzitter Khadija Arib wil graag dat er een toezichthoudend orgaan komt, dat waakt over de integriteit van de volksvertegenwoordigers. Volgens de PvdA-politica is dat nodig omdat een gebrek aan integer gedrag de waardigheid van het parlement kan...
Read More
Al langere tijd voordat COVID-19 Nederland en de rest van de wereld in de greep kreeg, was een van de veelbesproken thema’s in managementland de steeds groter wordende behoefte aan thought leadership. Zo pleitte in 2014 Steven de Waal in zijn proefschrift ‘The Value(s) of Civil Leaders’ voor meer gebruik van de meerwaarde van – zoals hij ze noemt...
Read More
Nog niet zo lang geleden deed Joop Bouwma, redacteur bij Trouw en journalist van het jaar 2018, een oproep aan voorlichters en woordvoerders, met name actief op het politieke vlak, om meer ethiek te betrachten. Dat deed hij tijdens zijn toespraak voor de huldiging van Pieter Klein van RTL Nieuws en Jan Kleinnijenhuis van Trouw, de journalist(en) van...
Read More
Elke organisatie wil graag dat klanten, relaties en overige mensen die belangstelling hebben in de organisatie haar vertrouwen. Maar dat is lastiger dan ooit tevoren. Wantrouwen heerst. Organisaties communiceren wat af in de aandachtseconomie, waarin een hevige concurrentiestrijd woedt om aandacht voor de eigen boodschap. Het heeft allemaal weinig zin als de afzenders niet betrouwbaar zijn....
Read More
1 2 3 6

De Betrouwbare Organisatie

De betrouwbare organisatie heeft verschillende diensten en opleidingen om te helpen bijdragen aan het vertrouwen van jouw klanten.

Lees hier hoe wij dit doen